سرسوزن قلم انسولین

در هنگام تزریق انسولین این نکات را به خاطر داشته باشید.

سرسوزن قلم انسولین

همه بیماران دیابتی از نوع اول و ۴۰ درصد از بیماران دیباتی نوع دوم  باید تزریق انسولین داشته باشند.

مقدار انسولین که باید این افراد دریافت کنند به دو معیار میزان غذا و میزان فعالیت فرد بستگی دارد.

قبل از شروع تزریق انسولین موارد زیر را در نظر داشته باشید:

در بازه زمانی حداقل  ۳ تا یک هفته باید مواردی چون میزان انسولینی که دریافت می کنیدمیزان غذایی که تناول شده و جواب آزمایش تستی که برای قند خون دوساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا و قبل از خواب انجام می شود در یک دفترچه یاد داشت به صورت روزانه ثبت شود و در قسمت توضیحات  مواردی چون (زکام ,تناول یک میان وعده اضافی,ناهاری که با تاخییر خورده شد و … ) هم نوشته شود.

افراد دیابتی نوع اول تست که برای قند خون باید انجام شود ۳ بار یا بیشتر می باشدو در ادامه با مشورت کردن با یک متخصص مقدار انسولین دریافتی را بر اساس میزان کربوهیدارت موجود در غذا تطبیق داده شود.

سر سوزن قلم انسولین

سرسوزن قلم انسولین

میزان قند خون  در افراد دیباتی نوع دوم ثبات بیشتری از نوع اول دارد و میزان تست قند خونی که این افراد در طول روز احتیاج پیدا کنند ۱ یا ۲ بار می باشد.

با علم به اینکه مقدار قند خون هر فرد نیم ساعت تا یک ساعت بعد از تناول کردن غذا در بیشترین حالت خود قرار دارد در این حالت برای اینکه میزان انسولین مصرفی به اوج برسد نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا تزریق شود.

برای میزان قند خون یک میزان هدف باید در نظر بگیرید.محدوده قنده خون قبل از اینکه صرف غذا باید ۸۰-۱۴۰میلی گرم در دسی لیتر می باشد.البته میزان قند خون قبل از خواب باید بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

با توجه به این كه میزان قند خون ۱-۵/۰ ساعت بعد از صرف غذا به ماكزیمم می رسد، باید تزریق انسولین طوری انجام شود كه ۱-۵/۰ ساعت بعد از صرف غذا، انسولین به اوج اثر خود برسد.

سرسوزن قلم انسولین

سر سوزن قلم انسولین

سرسوزن قلم انسولین

برای اینکه قند خون خود را به شکل مناسب کنترل کنید باید به زمانی که انسولین در بدن تاثیر داشته باشد توجه کرد.این نکته را هم در نظر بگیرید میزان تاثیر انسولین در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است.علت این تفاوت میزان انسولن, جای تزریق,مقدار ورزش و….

افراد سالم انسولین بدن خود را به دوشکل تامین می کند:

۱-انسولین پایه

۲-انسولین بعد از غذا

انسولین پایه در بدن چگونه تامین می شود؟

این ماده مفید برای بدن در بازه ۹ تا ۱۱ دقیقه به مقدار کم  صرف نظر اینکه فرد غذا خورده باشد یا نه تزشح می شود.

انسولین پایه در بدن لیپولیز, گلیسكوژنولیز و گلیوكونئوژنز را کنترل ,کتوژنز را کاهش می دهد و از طریق بافت های محیطی پایه گلوکز را برداشت می کند.

انسولین بعد از غذا از نامش مشخص می باشدبعد از صرف غذا آن هم بلافاصله  به میزان زیاد در پاسخ بدن به صزف غذا ترشح می شوداین انسولین بعد از ده دقیقه در اوج غلظت  قرار دارد و برای رسیدن به سطح اولیه حداقل  ۲ ساعت و حداکثر  ۴ ساعت زمان نیاز دارد.تزریق مخلوط دو انسولین در کنترل میزان قند خون تاثیر دارد.

سر سوزن قلم انسولین

سر سوزن قلم انسولین

این نکته را هم گوشزد کنیم که در بعضی افراد دیابتی قند خون با دو تزریق انسولین در روز كنترل می شود، در حالی كه در بعضی دیگر احتیاج به ۴ تزریق در روز است. تزریق مخلوط دو انسولین كوتاه اثر و متوسط یا طولانی اثر، در كنترل قند خون موثرتر است.