• تهران

شرکت پخش آلفا، حمید نوروزی

۰۹۱۲۶۸۴۶۵۸۱

  • البرز

بازرگانی راد ، واعظی

۰۹۱۲۳۳۶۷۶۱۷

  • کرمان

شرکت بهداشت و درمان کرمان، مهرداد علمدار

۰۹۱۳۳۹۵۵۶۱۶

  • زنجان

شرکت پخش تبیان طب، آرمان ایزدی

۰۹۱۲۱۴۱۷۵۰۰

  • خوزستان

فرا طب نوین ، محسن باقریان

۰۹۱۶۳۱۶۱۴۷۷

  • اصفهان

تجهیزات پزشکی صادق ، نوابی

۰۹۱۳۳۱۵۱۳۲۶